Số 70 Tôn Đản, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mở cửa: Các ngày trong tuần, 8 a.m. – 7:30 p.m